مرکز پزشکی زیبایی لیزر و لاغری نشاط - بیماریهای ناخن

کلینیک نشاط

مرکز پزشکی زیبایی لیزر و لاغری نشاط - بیماریهای ناخن

اونیکولیز یا جدا شدن ناخن از بستر چیست؟ چگونه درمان می شود؟

اونیکولیز یا جدا شدن ناخن از بستر چیست؟ چگونه درمان می شود؟

صفحه ناخن محکم به بافت زیر آن چسبیده است اما در اثر عوامل مختلفی ممکن است انتهای ناخن از بستر بلند شود. ضربه از علل اصلی و شایع‌ترین دلیل اونیکولیز یا جدا شدن ناخن از بستر است.

به اشتراک بگذارید